Sports- og performancepsykologi

Sports- og performancepsykologi er centreret omkring de psykologiske processer, der er involveret i at præstere på højeste niveau. Præstationer findes i mange former inden for, blandt andet, erhvervslivet, kreative fag og sport. På den måde er performancepsykologien udviklet, så den kan tilpasses den enkeltes behov og udfordringer. Som high performer kan det være vanskeligt at adskille præstation fra person. Derfor arbejder jeg med en inkluderende tilgang, hvor jeg har fokus på de udfordringer og muligheder, du har, både som person og i dit virke som high performer.

Sportspsykologi fokuserer på performance blandt atleter og sportsudøvere, og tager udgangspunkt i atletens psykologi både i og uden for konkurrencesituationen. Man arbejder med tanker, følelser og handlinger som driver atletens præstation, eller som kan stå i vejen for den. Samtidig arbejder man i sportspsykologi med redskaber til at vedligeholde eller øge motivation og drivkraft, som sikrer et langsigtet fundament for succes.

Når jeg arbejder med sports- og performancepsykologi, ser jeg på det hele menneske, og arbejder med at udvikle det enkelte individ, både personligt og i high performance situationer. Samtidig kan jeg bidrage med konkrete metoder og værktøjer, fra blandt andet ACT og mindfulness, for at gøre dig i stand til at præstere mere optimalt i pressede situationer, og vedligeholde din motivation til skabe succes.

Hvad er ACT?

ACT står for Acceptance Commitment Therapy og udtales som ordet ‘act’. ACT er en populær metode til at arbejde med personlig udvikling, sportspsykologi og præstationsfremme. ACT er en såkaldt 3. bølge adfærdsterapi, som er baseret på forskning omkring vores adfærd, og hvorfor vi handler, som vi gør.

Når vi arbejder med ACT, har vi to fokusområder. Det ene område er at klarlægge en værdibaseret retning for dig, samt definere konkrete handlinger og mål der er meningsfulde i arbejdet henimod. Det andet område handler om håndtering af svære tanker og følelser. Her arbejder vi blandt andet med mindfulness som metode til at afkoble sig uhensigtsmæssige tanker og følelser, for på den måde at kunne handle som man ønsker, og ikke som man føler.

Vil du høre mere om, hvordan jeg arbejder, eller hvad jeg kan gøre for dig, er du meget velkommen til at kontakte mig på tlf. 2666 3304 eller på e-mail kontakt@performancepsykolog.dk.