Når børn og unge træder ind i en verden af sport, dans, musik eller lignende er den støtte og opmuntring, de får af deres forældre, den mest betydningsfulde. Trænere lærer børnene vigtige færdigheder, men forældrene er dem, der støtter op på et følelsesmæssigt plan, og samtidig hjælper barnet med de praktiske aspekter. Som forældre til et ungt talent, kan det være vanskeligt at navigere i det pres og de forventninger, barnet eller den unge er under, men også at finde ud af, hvordan man bedst støtter og hjælper sit barn. Mange moderne forældre er optaget af at søge viden, og jeg bliver ofte kontaktet af forældre, der gerne vil vide, hvordan de bedst støtter deres børn og unge i high performance miljøer. Jeg har skrevet denne artikel til forældre til unge talenter. Her kan du læse de bedste råd til, hvordan du griber det an at være forælder i et high performance miljø.

Forskning viser, at som hovedregel gør de danske forældre til unge talenter det rigtig godt. Langt de fleste forældre engagerer sig i deres børn og unge, uden at være overengagerede. De taler med deres børn og unge om deres interesseområde, og er nysgerrige og interesserede. Derudover hjælper de deres børn med praktiske ting relateret til deres sport/interesseområde. Så mit bud er, at hvis du som forælder læser det her, så gør du det allerede rigtig godt. Alligevel kan der være noget at lære, eller et område, du kan være mere opmærksom på. I denne artikel har jeg samlet mine bedste råd, baseret på den nyeste forskning og litteratur på området, foruden mine egne erfaringer fra mit arbejde med unge talenter og deres forældre.

.

De bedste råd til forældre til unge talenter:

Tal med dit barn om hans/hendes behov for støtte.

Det er en god idé ofte at spørge nysgerrigt ind til dit barns sport/interesse. Hvad kan han/hun bedst lide ved den, og hvad kan være svært? Hvad kan han/hun ønske sig af støtte og hjælp? Du kan også spørge til, hvordan dit barn ser på din og de andre forældres opførsel i forbindelse med turneringer, opvisninger eller træninger. Undlad at lade dit barn bestemme, hvad du skal gøre og ikke gøre, når det gælder hans/hendes interesseområde. Du kan tale med dit barn om, hvad der fungerer godt og ikke så godt, og lytte til forslag, men som den voksne er det dig, der sætter rammen.

Sæt dig ind i dit barns interesse

Du kan, som forælder, med fordel lære noget om dit barns sport/interesseområde, og sætte dig ind i regler og uskrevne normer. Det hjælper dig med at forstå de frustrationer, dit barn kan opleve, men kan også hjælpe dig med at kommunikere med træneren og andre forældre. Hvis det er svært at bringe dit barn i tale om hans/hendes sport eller interesse, kan du også kommunikere med træneren. Undlad dog at gå bag om ryggen på dit barn. Tal med træneren om ting, som du åbent vil kunne tale med dit barn om.

Hjælp dit barn med at få et bredere perspektiv

Som et ungt talent, kan sporten/interesseområdet godt fylde meget i tanker og fokus, og især i perioder, hvor der er modstand, kan den unge glemme andre vigtige aspekter i livet. Der kan du som forælder hjælpe dit barn med at holde perspektiv, og også spørge ind til venner, skole og andre interesser. Hjælp dit barn til at se sit liv som en helhed med mange vigtige elementer – ikke kun ét.

Tænk over, hvordan du bruger sociale medier

Spørg om lov, før du poster noget om dit barn på de sociale medier. Bak gerne op om dit barns sport/interesseområde på de sociale medier, men vær opmærksom på ikke kun at dele dit barns sejre. Vis støtte til hele foreningen/holdet/gruppen, og ikke kun dit eget barns resultater. Du kan med fordel overveje, om du kun viser succeserne på de sociale medier, eller om du også viser opbakning generelt til dit barns sport/interesseområde. Du kan her være en god rollemodel for dit barn ved at vise, at man kan bruge de sociale medier til at bakke op om andre og om et fællesskab.

Vær en rollemodel

Som forældre er vi rollemodeller for vores børn. De kigger på, hvordan vi kommunikerer og behandler andre, og tager den læring med sig videre i livet. Du skal ikke være perfekt, men hav i baghovedet, at du bør handle med respekt og venlighed over for trænere, holdkammerater, modstandere og de andre forældre. Når du, som forælder, udviser respekt og venlighed, vil det smitte af på dit barn. Måske ikke med det samme, men over tid. Som en god rollemodel kan du også vise dit barn, at du kan begå fejl og komme videre fra dem. Børn og unge i high performance miljøer kan have svært ved at begå fejl eller ikke præstere perfekt, og kan finde tryghed i at se, at deres forældre kan snuble eller falde, og rejse sig igen efter det.

Skab rammer, der fremmer dit barns selvstændighed

Børn og unge, der befinder sig i high performance miljøer får stillet store krav til både deres præstationer, men også deres selvstændighed. Som forældre er vores opgave at hjælpe vores børn, men også støtte op om deres selvstændighed og ansvarlighed. Det kan du gøre ved at sørge for, at dit barn løser flere og flere opgaver selv, som han/hun bliver ældre. At blive mere selvstændig betyder også, at dit barn bør tage ansvar for sine handlinger, også selvom følelserne er intense og der er meget på spil.

.

Hvis du, som forælder til et ungt talent, har brug for yderligere vejledning eller råd til at støtte dit barn bedst muligt, er du meget velkommen til at kontakte mig. Jeg har ikke skrevet om stress, angst eller andre psykiske problemer i artiklen her, da de problematikker kræver særlig hjælp og rådgivning, og ikke kan løses med gode råd. Jeg vil derfor anbefale, at du søger yderligere hjælp, hvis dit barn oplever psykiske problemer.

Og husk, at du med al sandsynlighed gør det rigtig godt som forælder til et ungt talent.

De bedste hilsner,

Melissa

.

Hvis du vil læse mere, kan jeg anbefale nedenstående litteratur, som jeg også har brugt som kilder i artiklen:

    • Henriksen, K., Larsen, C. H. & Storm, L. K. (2022). Alt du bør vide om talentudvikling i sport. Content publishing.

    • Knight, C.J. & Gould, D. (2016). The coach-parent interaction: Support or Distraction? I: Thelwell, Harwood & Greenlees (red.), The Psychology of Sports Coaching: Research and Practice (s. 84-98). Abingdon, Oxon: Routledge.

    • Knight, C.J., Little, G.C.D., Harwood, C.G. & Goodger, K. (2016). Parental Involvement in Elite Youth Slalom Canoe. Journal of Applied Sport Psychology, 28. 234-256.