I mit arbejde som psykolog er det en nødvendighed, at jeg indsamler og anvender visse oplysninger om dig. Jeg noterer mig oplysninger af blandt andet helbredsmæssig, social og personlig karakter til din journal, som jeg, i henhold til Psykologloven, har pligt til at føre. Jeg noterer mig også andre oplysninger om dig, som anvendes til brug for afregningsformål og anden kontakt mellem os i relation til dit forløb hos mig. Jeg behandler herved følgende kategorier af personoplysninger om dig: Navn, kontaktoplysninger, og evt. CPR-nummer, samt oplysninger i din journal. Oplysningerne anvendes til at kunne yde dig rådgivning, terapi og/eller behandling. Jeg har pligt til at behandle dine oplysninger sikkert og fortroligt.

Videregivelse af personoplysninger

Jeg har tavshedspligt, og videregivelse af personfølsomme oplysninger må derfor i udgangspunktet kun ske med dit samtykke. I særtilfælde kan særlig lovgivning kræve videregivelse af personoplysninger uden samtykke. Det kan, for eksempel, være hvis du selv eller andre er i fare i alvorlig grad. I det tilfælde har jeg pligt til at bryde min tavshed for at forebygge skade. Hvis dit forløb betales af en 3. part, som for eksempel et forsikringsselskab eller en arbejdsgiver, kan det være nødvendigt at udveksle informationer om dig i forbindelse med afregning.

Hvor længe opbevarer jeg dine oplysninger?

Din journal opbevares i mindst 5 år fra det seneste notat i den. Herefter destrueres journalen. Oplysninger til brug for afregningsspørgsmål opbevares så længe, at det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring.

Dine rettigheder vedførerende personfølsomme oplysninger

Du har i følge EU´s Persondataforordningen en række rettigheder i forhold til min behandling af oplysninger om dig. Du har ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger jeg har registreret om dig. Jeg må i henhold til Psykologloven ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er fejl i journalen, har du ret til at bede om, at der laves en tilføjelse. For oplysninger, der ikke er omfattet af journalen, har du ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger. Du har ret til at modtage kopi af de personoplysninger, jeg bevarer om dig. Samt ret til, hvis det er teknisk muligt at få overført disse personoplysninger direkte til en anden dataansvarlig. Du har ret til, til enhver tid, at trække dit samtykke tilbage. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af min behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækning. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra det tidspunkt. Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte mig. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klagemulighed

Hvis du er utilfreds med behandlingen af dine personoplysninger, er jeg selvfølgelig meget interesseret i at vide besked om det, så jeg om muligt kan ændre det, du er utilfreds med. Herudover kan klager over behandling af dine personoplysninger indgives til Datatilsynet. Deres kontaktoplysninger kan findes på www.datatilsynet.dk.