Som elitesportsudøver har livet været centreret omkring sporten, ofte siden barndommen. Når karrieren – frivillig eller ufrivilligt – bliver afbrudt, kan det have konsekvenser for atletens selvbillede og identitet. Fra et liv med sporten i fokus, kan hverdagen føles tom og meningsløs. I dette blogindlæg kan du læse om de udfordringer, der følger med livet efter sporten, og hvordan du selv kan gribe det an, når du stopper din sportslige karriere.

Udfordringerne, når karrieren stopper

En sportslig karriere kræver enormt meget tid og fokus. Når du er aktiv elitesportsudøver, har du derfor ikke meget tid og overskud til at fylde tilværelsen med andre hobbyer, gøremål eller interesser. Et liv efter sporten kan derfor medføre en følelse af tomhed og oplevelse af manglende indhold. Dagene bliver lange og intetsigende, og der er meget plads til kedsomhed, rastløshed og negative tanker. De fleste af os trives bedst, når vi har noget at tage os til, men tomhedsfølelsen kan gøre os handlingslammede. På den måde får vi ikke gjort noget for at fylde tomrummet, og vi vil føle os mere passive. Som sportsudøver er du vant til at være i bevægelse en stor del af tiden, men du er også vant til at skulle hvile og restituere; at ligge helt stille og være passiv i hvileperioder. I livet efter sporten vil du i høj grad skulle finde nuancerne, og finde andre måder at være aktiv på. Det kan du læse mere om nedenfor.

Når den sportslige karriere stopper, kan du også opleve at stå tilbage med en følelse af meningsløshed. Du har været vant til at have et klart mål og formål med din sportslige karriere, men har også haft klare mål fra dag til dag. Pludselig skal du til at finde mål og mening på nyt. Hvis du ikke har gjort dig tanker om dette før, og hvis din karriere ophører uventet, kan du opleve, at du står helt på bar bund og har svært ved at finde mening og mål med dit nye liv. Samtidig kan du kigge dig omkring og se, at andres liv går videre som de plejer. Dine sociale relationer fra sporten er lige så dedikerede og fokuserede på sporten, som de hele tiden har været, og dine relationer uden for sporten har fuld gang i deres liv og hverdag, som de plejer. Samtidig kan du have svært ved at forene din identitetsfølelse med ikke længere at være sportsudøver. Hvordan skal du nu beskrive dig selv, når du møder nye mennesker? Hvordan ser du selv og andre på dig nu? Disse er spørgsmål, der kan være vanskelige at finde svar på.

Selvom det er svært at håndtere livet efter sporten, er der flere tiltag, der kan gøre det nemmere og mere overskueligt for dig. Nedenfor kommer jeg med nogle gode råd til, hvad du selv kan gøre for at håndtere livet efter sporten.

Hvordan kan du selv gøre, for at håndtere et liv efter sporten

Der er nogle tiltag, du selv kan starte på, hvis du forbereder at afslutte din sportslige karriere, eller hvis du står i den situation, at du frivilligt eller ufrivilligt har stoppet den. Jeg vil gerne slå et slag for, at du også søger hjælp og støtte i den proces, du gennemgår, enten fra familie og venner eller fra en professionel sportspsykolog. Her kommer nogle gode råd, som kan give dig en god start på livet efter sporten:

  • Plej dine sociale relationer uden for sporten

…også når du er på højden af din sportslige karriere. Som sportsudøver bruger du mange timer sammen med de mennesker, der er omkring sporten. Det kan være dine holdkammerater, træningsmakkere, trænere og andre. Dine forældre kan også have en afgørende social rolle, særligt hvis du dyrker en individuel sport. Det føles rigtig godt at være omkring ligesindede, når man er en dedikeret atlet, og man oplever ofte, at andre har svært ved at forstå ens dedikation til sporten. Det kan dog gøre din overgang til livet efter sporten betydeligt nemmere, hvis du har sociale relationer uden for sporten. Relationer, der kender dig på en anden måde end kun som atlet.

  • Bliv bevidst om dine værdier, og sæt dig nye mål

Når du har dyrket elitesport, har du været så fokuseret på din sport, at du måske ikke har gjort dig mange tanker om alternative retninger i livet. Derfor kan dit liv føles menings- og retningsløst, når den sportslige karriere ophører. Gør dig bevidst om dine livsværdier og om alternative måder at leve i tråd med dem. Hvis du har en livsværdi om at udvikle dine evner, kan du finde nye mål, som kan hjælpe dig til at følge din værdi. Det er ikke hjælpsomt, hvis du blot sætter dig nye mål, som du bliver inspireret til af andre i dit netværk eller igennem medierne (det kunne være at løbe et maraton eller at læse på universitetet), uden at først at finde ud af, om målet egentligt er meningsfuldt for dig. Hvis du er udfordret på at finde ud af, hvad dine værdier egentlig er, kan det godt svare sig at få hjælp til den del af processen.

  • Skab struktur på din hverdag

Når din sportslige karriere ophører, vil din faste træningsrutine, og samtidig strukturen på din hverdag, automatisk blive forandret. Du har måske været vant til, at din træner satte faste træningstidspunkter for dig, og at du fik hjælp til at spise og sove regelmæssigt af coaches. Pludselig skal du selv tage ansvar for planlægning af din hverdag, og det kan rumme helt nye udfordringer. En god idé er at skabe en fast dagsrutine. Stå op og gå i seng på nogenlunde samme tid hver dag. Spis dine måltider på faste tidspunkter, og hvis ikke du har en ydre styring som træning, arbejde eller uddannelse, kan det være en god idé at planlægge nogle faste aktiviteter i løbet af dagen. På den måde bliver din hverdag struktureret og forudsigelig, og du kan bruge din mentale energi på at være nærværende i dine aktiviteter, og samtidig bedre kunne overskue at tænke langsigtet omkring dit nye liv.

  • Vær tålmodig med at skabe din nye identitet

Du og andre har formentlig identificeret dig som atlet igennem størstedelen af dit liv. Når du har mødt nye mennesker, har du først og fremmest beskrevet dig selv igennem din sport. Nu skal du til at finde en ny måde at se og beskrive dig selv på. Det kan tage tid. Først skal du prøve nogle nye ting af, opleve dig selv i andre situationer og med nye interesser. Over tid vil du finde en ny måde at definere dig selv på, og på den måde forbinde dig med en ny identitet. Indtil da kan det være hjælpsomt at forberede en måde at beskrive dig selv på, når du møder nye mennesker. Her kan du være ærlig og fortælle, at du har været elitesportsudøver, og nu er i gang med at skabe et liv efter sporten.

  • Gå til dit nye liv med et nysgerrigt blik

Der kan være mange svære følelser i spil, når man afslutter sin sportslige karriere. Det kan, for eksempel, være sorg, nederlag, skam og skuffelse. Følelserne er helt forståelige, og særligt sorgen over at sige farvel til sin sportslige karriere er en proces, man skal gå igennem. Det kan dog blive uhensigtsmæssigt, hvis de negative følelser og tanker kommer til at være det bærende perspektiv for dit liv efter sporten. Prøv i stedet at gå til dit nye liv og din nye hverdag med et nysgerrigt blik, som hvis du var kommet til et nyt, spændende land. Vær nysgerrig på både de små og store ting. Hvad kan du lide, og hvad kan du ikke så godt lide? Hvad ligger indimellem? Kig efter nuancerne – ting er sjældent sorte eller hvide. Et nysgerrigt perspektiv vil gøre dig bedre i stand til at slippe de negative følelser og tanker, og åbne dit blik for det værdifulde, i det små og store, omkring dig. Samtidig vil et nysgerrigt perspektiv hjælpe dig med at bryde handlingslammelsen og i stedet gøre dig bedre i stand til at handle, og gøre de ting, der skal til for at opbygge et godt og meningsfuldt liv.

 

Vil du høre mere om, hvordan du kan få et bedre liv efter sporten, er du meget velkommen til at kontakte mig. Du kan læse mere om mig her.

 

De bedste hilsner,

Melissa