Udøvere af elitesport presser på daglig basis deres kroppe til at præstere på et højt niveau, og mange oplever i perioder at få skader. Når man, som atlet, er vant til at bruge størstedelen af sin tid, energi og opmærksomhed på sin sport, og har gjort det længe, kan det være enormt vanskeligt at blive tvunget væk fra den på grund af en skade. Sportsudøvere frygter ofte fysiske skader, som kan sætte deres karrierer på pause, men også mentale overbelastninger eller psykiske lidelser er desværre udbredt blandt både atleter og andre high performers. Denne artikel handler primært om fysiske skader, men jeg skriver også om mentale overbelastninger og psykiske problematikker senere. Flere af de råd, du får, vil du også kunne bruge, hvis du oplever en stress-overbelastning eller en psykisk problematik.

Nedenfor kan du læse mine bedste råd til at komme godt igennem og ovenpå efter en skade.

 

Få den nødvendige behandling

Det er vigtigt at søge behandling for din skade. Det kan godt være svært at søge behandling, for det kræver, at man må indse, at man har en skade, der ikke bare går væk af sig selv. Men den rigtige behandling er vigtig at få i gang med det samme. Når du får den rigtige behandling, kan du også skabe bedre forudsætninger for at undgå at få en lignende skade igen.

Selvom du kan føle dig opgivende, kan det give dig en større oplevelse af kontrol af gøre noget ved din skade. Men – hold dig til en afgrænset behandling, så du ikke har gang i for mange ting på én gang. Jeg har haft klienter, som har gået til mange forskellige behandlere på én gang, og følt, at de blev mere forvirrede omkring deres skade. Hvis der er flere behandlingsmuligheder, kan du med fordel prioritere dem; hvilken behandling skal du starte med, og hvad kan du eventuelt prøve derefter? Giv behandlingen en chance, og forvent ikke mirakler med det samme. Samtidig skal du selvfølgelig heller ikke fortsætte i behandling, der ikke virker. Spørg behandleren om, hvornår du kan forvente effekt af behandlingen.

 

Find middelvejen

Jeg har mødt behandlere, der fortæller, at de ofte behandler atleter, der presser sig selv for meget i forhold til deres skade, og ikke følger anbefalingerne om at passe på dem selv. Det kan gøre, at de kortvarigt kan levere nogle resultater, men det vil typisk forlænge den tid, de er skadede. Det er forståelige, at det kan være svært at acceptere de begrænsninger og konsekvenser, der er forbundet med en skade – og af og til kan det være nødvendigt, for eksempel, at konkurrere selvom man er skadet. Samtidig er det typisk heller ikke en god idé at give op og blive helt passiv.

Prøv derfor, i samarbejde med din behandler, at finde den gode middelvej i forhold til din skade. Hvordan kan du holde dig i gang og træne/genoptræne, uden at overbelaste dig? Lav en plan sammen med din behandler, men træn også dig selv i at mærke efter, hvornår noget er for lidt eller for meget. Det vil hjælpe dig på den lange bane med at skabe en mere bæredygtig karriere, når du kan bremse op, før du bliver overbelastet.

 

Undlad at ’dyrke’ din skade

Det er selvfølgelig vigtigt at acceptere og tage sig af sin skade. Men min anbefaling er at undlade at ’dyrke’ eller overfokusere på sin skade, eller de begrænsninger, den medfører. Når en skade står i vejen for at dyrke din passion, kan den hurtigt komme til at fylde alt for meget – både i tanker, samtaler og de daglige gøremål. Overfokuseringen på en skade er ikke hjælpsomt, fordi det tager fokus væk fra det langsigtede perspektiv og andre glæder i livet (som du kan læse mere om nedenfor), men også fordi det er drænende at overfokusere på begrænsninger i livet. Vi mennesker oplever størst energi og drivkraft ved at have en meningsfuld retning, og fokusere på de skridt, vi kan tage i den retning, fremfor at blive overoptaget af vores begrænsninger.

 

Bring dit fokus til andre glæder i livet

En skade kan opleves som en barriere, der sætter hele livet på pause. Det kan føles som om man mister en del af sin identitet, når man bliver trukket ud af sin hverdag, rutine og det sociale fællesskab. Derfor er det vigtigt, i en skadesperiode, at opsøge andre glæder i livet. Det kan være mennesker, der betyder noget – familie, gamle venner, eller nye bekendtskaber. Det kan være at dyrke oplevelser eller hobbyer, som du ikke har haft tid til. Du har måske ikke været i biografen eller ude at spise i lang tid? Du har måske ikke dyrket de hobbyer, du havde engang, eller haft tid til at finde en ny?

Brug tiden under din skade til at dyrke andre glæder i livet, nye eller gamle. Og hvis du mangler inspiration, kan du spørge venner og bekendte til råds eller søge på nettet. Du skal nok ikke forvente, at andre aktiviteter en til en kan erstatte den følelse, din sport giver dig, men du kan forsøge at være nysgerrig på andre måder, du kan føle mening og glæde ved at gøre ting og være sammen med andre.

 

Tag de langsigtede briller på

Når vi bliver sat ud af spil på grund af en skade, kan det føles meget altopslugende og endeligt. Som om vores karriere er slut, eller vi bliver koblet helt af. Her kan det være en hjælp at tage et mere langsigtet perspektiv, og huske på, at din sportskarriere ikke er slut, fordi du må trække dig i en periode. Jeg har haft masser af klienter, der er kommet tilbage til deres sport efter at have været væk på grund af en fysisk skade eller en psykisk overbelastning. Når de ser på deres skade i et større perspektiv, har den kun haft en lille indvirkning i deres samlede karriere, og de formår at indhente det tabte. De bedste forudsætninger for at komme hurtigt tilbage på sporet igen er at følge de fire ovenstående råd. På den måde kan du gøre dit til at tage bedst muligt vare på dig selv og din skade.

 

Undlad at sammenligne dig med de andre

Når man er skadet, er det helt normalt at man sammenligner sig med andre og deres udvikling i sporten. Det samme kan man komme til, når man vender tilbage. Her kan det være en hjælp at vide, at udvikling ikke følger en lige linje. Udvikling kommer i ryk, og man kan sagtens indhente det tabte, når man vender tilbage efter en skade. Den bedste tilgang er at forsøge at holde dit fokus på dig selv og din egen udvikling. Når du kommer tilbage og skal træne med andre, så prøv at undgå at sammenligne dig for meget med dem. Sørg for at du har en plan, du kan fokusere på. Det kan være en plan for din fysiske træning og udvikling, men også en plan for at arbejde med det mentale.

Du kan finde min gratis e-bog om mentaltræning her. I bogen kan du finde viden og øvelser, som du kan bruge mens du er skadet.

Når du får trang til at sammenligne dig med andre og bekymre dig for din egen udvikling, kan du bringe fokus tilbage til dig selv og din egen udviklingsplan. Så ved du, hvad du skal gøre for at bedre din egen udvikling, frem for at bekymre dig for, at du ikke kan følge med de andre.

 

Psykiske overbelastninger

Artiklen her omhandler fysiske skader, men man kan lige så vel opleve en mental overbelastning som stress, eller psykiske udfordringer, som angst, depression eller spiseforstyrrelse. En undersøgelse fra Syddansk Universitet i 2019 viste, at 14% af danske eliteatleter oplevede moderate til svære symptomer på angst. Samtidig rapporterede 20% af atleterne symptomer på depression. Forekomsten af psykisk mistrivsel var langt større hos de kvindelige atleter. Samtidig fandt forskerne, at de atleter, der mistrivedes, oplevede større grad af stressende elementer både i deres sportsmiljø, og i privatlivet og på deres uddannelse.

Der kan også være en sammenhæng mellem fysiske skader og psykiske problemer blandt eliteatleter. Jeg har haft kontakt til mange atleter, der har det svært psykisk, både under og efter fysiske skader. Samtidig ser jeg, at atleter kan opleve overbelastning og stress-symptomer i forsøget på at klare deres sport, deres skole/arbejde og andre forpligtelser – særligt, når de gerne vil gøre det godt alle steder.

Det er vigtigt for mig at understrege, at der er rigtig god hjælp at hente, hvis du som atlet er psykisk belastet, eller oplever symptomer på angst, depression, spiseforstyrrelse eller andre psykiske problematikker. Et godt første skridt er at tale med dine nærmeste om, hvordan du har det. De kan hjælpe dig med at søge den rette hjælp. Det kan være en god idé at gå til lægen eller tale med en psykolog, hvis du har det svært psykisk. Med terapi kan vi gøre en stor forskel for dig, og hjælpe dig med at håndtere de ting i hverdagen, der har påvirket dig, og hjælpe dig stærkere ud på den anden side.

Står du i en situation, hvor du kan blive nødt til at forlade din sport, kan jeg anbefale min artikel om livet efter sporten.

 

Hvis du har brug for hjælp til at håndtere en skade eller komme ovenpå igen, er du meget velkommen til at kontakte mig.

 

De bedste hilsner,
Melissa