De fleste high performere oplever et vist niveau af angst i forbindelse med vigtige præstationer. Det kan være i form af øget puls, et sug i maven, hurtig vejrtrækning og et skærpet fokus. Et lavt til middel angstniveau har vist sig at kunne fremme præstation. Det giver dig mere fysisk energi, øger din evne til at fokusere, og kan give dig og din performance et ekstra boost. Derfor ønsker vi som udgangspunkt ikke at blive totalt fri for angst, når vi skal præstere. I denne artikel kan du læse mere om præstationsangst, hvordan du kan håndtere angsten med enkle værktøjer, og hvordan du kan skabe et nyt perspektiv på din præstation.

Hvad er præstationsangst?

Når jeg møder klienter med præstationsangst, er langt de fleste blevet så trætte af at opleve angst i meget vigtige high performance-situationer, at det, de ønsker sig allermest, er at blive helt frie for angst. Mange føler sig begrænset af angst i en sådan grad, at de så vidt muligt forsøger at undgå high performance-situationer, og bekymrer sig om præstationssituationer flere uger i forvejen. Nogle klienter med præstationsangst har haft dårlige oplevelser med, for eksempel, at ’gå i sort’ midt under en præstation, og er bange for at opleve det igen. Andre frygter at levere en dårlig præstation eller begå fejl, som kan have betydning for deres karriere eller som kan gøre dem til grin blandt andre mennesker.

Der er altid noget på spil, når vi skal præstere, og derfor ønsker vi at levere vores bedste. Når der er noget på spil for os, vil der også være en risiko for at fejle eller opleve nederlag. Når vi oplever angst, er angsten forbundet med vores bevidsthed om eller fokus på det, der kan gå galt. Vi ønsker for alt i verden at undgå nederlag eller fejl. For at slippe af med angsten eller sikre os mod fejl, udvikler vi strategier, hvor vi forsøger at kontrollere det, der kan gå galt. Vi begynder, for eksempel, at tænke situationen igennem mange gange på forhånd, og prøver at forberede os på alle ”hvad-nu-hvis’er”. Vi kan også finde på at overforberede os, som en måde at forebygge, at vi går i stå eller at ”klappen går ned”. Problemet med de strategier, vi udvikler er, at de faktisk bidrager til at vedligeholde eller ligefrem forstærke vores præstationsangst, selvom vi ønsker at de skal gøre det modsatte. Samtidig kan strategierne forværre vores faktiske præstation, fordi de tager fokus væk fra det, vi har brug for at have fokus på for at præstere vores bedste, og på den måde forstyrrer vores performance, så vi ikke kan få det frem, vi i virkeligheden kan.

Øget selvfokus

Hvis du har oplevet præstationsangst, kan du nok genkende, at du i situationen havde en stor del af din opmærksomhed rettet mod dig selv. Præstationsangst er nemlig forbundet med et øget selvfokus. Den ene funktion ved øget selvfokus er at registrere, om vi føler angst, og hvorvidt angsten forværres. Det vil sige, at vi mærker efter i kroppen i et forsøg på at monitorere eller overvåge vores nervøsitet. Samtidig er en funktion ved et øget selvfokus at forsøge at kontrollere vores egen adfærd. Det vil sige, at vi forsøger at kontrollere, hvordan vi fremstår, hvad vi siger, hvordan vi reagerer på andre osv. Fordi vi ikke har tillid til os selv og tillid til, at vi kan præstere godt bare ved at gøre det, vi kan, så forsøger vi at kontrollere os selv og vores handlinger for at sikre os, at vi præsterer optimalt eller undgår at begå fejl.

Problemet ved et øget selvfokus er, at vi bruger en stor del af vores energi og opmærksomhed på at monitorere os selv og vores angst, som går fra dét at præstere. Samtidig bliver resultatet, at vi har tendens til at præstere dårligere, når vi har et øget selvfokus. Forestil dig en tennisspiller, der skal levere en serv. Hvis tennisspilleren forsøger at monitorere eller kontrollere hver lille bevægelse i serven, kan vi næsten forestille os, hvor fremmed og underlig serven må føles. Man har faktisk undersøgt dette i praksis. I et studie bad man tennisspillere om netop at øge deres selvmonitorering, når de skulle serve. Resultatet var, at de servede meget dårligere, end når de i stedet havde deres fokus på bolden, og på, hvor på modstanderens banehalvdel, de ville levere serven.

Overtænkning

Når vi oplever præstationsangst, er det også forbundet med bekymringer og katastrofetanker. Vi bekymrer os om situationen, konsekvenserne og hvad andre tænker om os. Vi bekymrer os om, at vi ikke kan rumme eller håndtere det, hvis vi taber. Vi forestiller os alle de uønskede scenarier, der kan udspille sig – at vi rammer forbi målet, at vi taber tråden i en præsentation, at vi glemmer vores replikker. Det viser sig, at når vi forestiller os, at vi laver fejl, øger vi sandsynligheden for at gøre det. Derfor er det essentielt som high performer at kunne håndtere og kontrollere dine tanker og bekymringer.

Problemet med overtænkning og bekymring er, at vi overloader vores hjerner. Vi prøver at overskue både fortid, nutid og fremtid på én gang, og bruger meget energi på at tænke på alt det, vi ikke vil gøre. Problemet med at tænke på det, vi ikke vil gøre er, at vores hjerner er enormt dårlige til at håndtere og bearbejde ikke-tanker. Hjernen bruger derfor meget energi på de tanker, og det medvirker til, at den bliver overloadet. Det resulterer typisk i, at vi ikke kan overskue situationen, og at præstationsangsten bliver meget værre.

Du kan læse mere om, hvordan overtænkning forværrer din præstation ved at læse min artikel: Hvad du kan gøre, når du går i sort.

Hvad gør jeg ved min præstationsangst?

En ting er at vide, hvad præstationsangst er. En anden ting er at vide, hvad vi kan gøre ved det. Her kan du læse fire gode råd til, hvordan du bedst håndterer præstationsangst.

1. Ret dit fokus ud

Problemet med øget selvfokus er (som beskrevet ovenfor), at det er med til at vedligeholde eller ligefrem forstærke din angst, og at det bidrager til at forværre din performance. For at imødegå det kan du med fordel begynde at rette dit fokus ud. Fremfor at monitorere din angst eller dig selv, så forsøg med at holde fokus på det, der er meningsfuldt i situationen. Hvis du skal lave en præsentation, kan du rette din opmærksomhed mod det, du vil præsentere; altså på emnet. Hvis du skal sparke et vigtigt straffespark, så fokusér på det, du ønsker dig i situationen; altså på at ramme målet. Inden du går ind i en performance-situation, så overvej, hvor du egentlig ønsker at have din opmærksomhed i den situation.

Når vi retter vores fokus ud, så får vi mulighed for at udnytte det skærpede fokus, som angsten rummer, og samtidig bryde angstens onde cirkel. Du kan læse mere om, hvordan du får kontrol over din opmærksomhed i mit blogindlæg her.

2. Tillad dig selv at give slip på overtænkningen

Som du kan læse ovenfor er overtænkning med til at overloade hjernen, og dermed til at forværre præstationsangsten og gøre os ude af stand til at overskue situationen. Overtænkning er en kontrolstrategi, som vi kan øve os i at lægge fra os. For overtænkning giver os ikke mere kontrol – tværtimod. Du kan få en større kontrol over din tænkning ved at give dig selv lov til at slippe tankerne om fortid og fremtid, samt tankerne om, hvad du ikke skal gøre. Prøv i stedet at forholde dig til situationen, du er i lige nu, og forhold dig til, hvad situationen kræver af dig. Kom videre fra dine fejl og hold fokus på nuet.

3. Slip kampen mod angsten

Angst er et livsvilkår for os mennesker, og vi kan forvente, at vi bliver nervøse eller oplever angst, når der er noget på spil for os. Tænk på nogle situationer, som har haft betydning for dig. Måske dit bryllup, en vild adventure oplevelse eller en vigtig konkurrence. Du kan måske genkende, at du har oplevet nervøsitet eller angst i forbindelse med nogle af de oplevelser, og med rette, netop fordi de har betydet noget. Det er ikke et godt mål at blive fri for angst, da det vil fastholde os i kampen for at slippe af med angsten. Hvis vi i stedet accepterer angsten som et vilkår, når der er noget på spil for os, vil vi få overskud til at rette vores opmærksomhed og energi mod det, som faktisk betyder noget for os, fremfor at kæmpe mod angsten.

4. Find ny mening i dine præstationer

Når vi oplever præstationsangst, hænger det ofte sammen med, at vi lægger så stor betydning i at præstere godt eller perfekt, og glemmer, hvilke andre grunde der kan være til, at vi gerne vil præstere godt. Vi ser os blinde på vigtigheden af selve præstationen, og har derfor ikke øje for de værdier, der kan ligge til grund for det, vi gør. Den mening, high performers nævner som drivkraft i deres ønske om at præstere er for eksempel: at gøre en forskel, være en inspiration for andre, udvikle sine egne færdigheder og konkurrere med andre eller sig selv. Når du holder fokus på dine værdier frem for på præstationspresset alene, vil du være mindre sårbar i forhold til risikoen for at begå fejl, fordi du ser værdien i aktiviteten i sig selv, og ikke kun i at præstere perfekt. Samtidig vil fokus på dine værdier gøre dig bedre i stand til at acceptere, at du vil opleve noget angst i forbindelse med din performance, og dermed abstrahere fra det og bringe din opmærksomhed hen til det, du ønsker at opnå.

Hvis du er atlet, og gerne vil have flere råd til at håndtere præstationsangst, så kan du læse mere om det her.

De bedste hilsner,

Performance Psykolog
Melissa Elveberg